Eenvoudig via Internet je certificaat halen!

 

       

  Verantwoord alcohol schenken

   De Drank- en Horecawet vereist dat er altijd een barvrijwilliger aanwezig is die een instructie verantwoord

   alcohol schenken (IVA) heeft gevolgd op tijden dat er alcohol wordt geschonken in een sportkantine.

   NOC*NSF heeft samen met de KNVB, KNHB, het Watersportverbond, de KNKV en KNLTB gewerkt aan

   een IVA, die sportverenigingen gratis online wordt aangeboden via de websites van de genoemde bonden

   en NOC*NSF     KLIK OP DE LINK  www.nocnsf.nl/IVA.

 

  Hoe werkt deze online IVA?

   Op de websites staat wat een potentiĆ«le barvrijwilliger moet weten om verantwoord alcohol te

   kunnen schenken.

   Wanneer de barvrijwilliger deze informatie gelezen heeft, wordt zijn kennis getoetst door middel van een

   test van twintig vragen.

   Bij het succesvol afronden van de test kan de barvrijwilliger direct een certificaat uitprinten en krijgt hij er

   bovendien nog 1 gemaild.

 

                                                                                                                                                             

   Voordelen van de online IVA                                                            

 • Geen kosten meer voor het inhuren van trainers IVA
 • De instructie is laagdrempelig waardoor leden van een sportvereniging niet worden ontmoedigd om barvrijwilliger te zijn/worden.
 • Een potentiĆ«le barvrijwilliger kan de instructie op een door hem of haar gewenst moment thuis doen en is hier niet zoals bij de IVA-training 2,5 uur voor kwijt.
 • Door een online beschikbare instructie kan een nieuwe barvrijwilliger snel aan de slag.
 • Er hoeft niet gewacht te worden tot het moment dat er voldoende nieuwe barvrijwilligers zijn om een nieuwe IVA-training te geven.
 • Een barvrijwilliger hoeft niet opnieuw een instructie te volgen wanneer hij/zij naar een andere vereniging gaat.
 • Elke barvrijwilliger krijgt bij het halen van de test op internet een certificaat op naam.
 • Gaat de barvrijwilliger naar een andere vereniging dan kan hij/zij een kopie van dit certificaat inleveren bij degene die verantwoordelijk is voor de bar.
 • Kwaliteit van de instructie bij elke vereniging op hetzelfde hoge niveau.
 • Eenvoudige registratie : degene die verantwoordelijk is voor de barzaken binnen een vereniging kan automatisch een kopie van het certificaat binnen krijgen wanneer een vrijwilliger binnen zijn vereniging de test succesvol heeft afgerond.
 • Deze persoon hoeft de certificaten slechts uit te printen en in een map in de kantine te bewaren.
 • Mensen die in het verleden een cursus hebben gevolgd hoeven dit niet opnieuw te doen, maar dit mag wel.
 • De oude registratielijsten van de cursussen IVA blijven gewoon geldig.
 • Bij wijzigingen in de Drank- en Horecawet is dit eenvoudig aan te passen in de digitale IVA die centraal onderhouden wordt.

 

             Bedankt voor jullie medewerking!      IVA certifiaat

                   Bestuur Game78