Nieuw lid van Tennisvereniging GAME ‘78 te Clinge zal de contributie en inschrijgeld binnen 10 dagen voldoen door storting op NL70 RABO 0330 4336 60 t.n.v. Game 78 te Clinge.

 

Spelregels:

Junior, ben je tot het jaar waarin je 18 wordt.

Jong senior, ben je vanaf het jaar dat je 18 wordt en tot het jaar dat je 25 wordt.

Senior, ben je vanaf het jaar dat je 25 wordt.

 

Contributie :

Junior : 1e jaar € 25, volgende jaren € 55

Jong senior : € 75

Senior110

Jong Seniorcompetitielid / Senior competitielid 25

 

Het vierde (jongste) lid uit één gezin betaalt de helft van de contributie.

 

Opzeggen van het lidmaatschap voor 1 december van het lopende jaar.

Bij te late opzegging dient 25,- te worden betaald, wegens doorberekende kosten van de KNLTB.

Contributie kan elk jaar aangepast worden, dit beslist de ledenvergadering.

Deelnemen aan competitie, toernooien en kampioenschappen? dan pasfoto meesturen.